CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETPHARMAĐịa chỉ: CENTRE POINT Plaza, 106 Nguyễn Văn Trổi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Điện thoại: 089.808.4155/ 087.302.2888            
Fax: 086.291.4745
sales@vietpharma.net
www.vietpharma.com
Hotline: 090.970.9288

Email:

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETPHARMA
Địa chỉ: CENTRE POINT Plaza, 106 Nguyễn Văn Trổi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Điện thoại: 089.808.4155/ 087.302.2888           

Fax: 086.291.4745
sales@vietpharma.net
www.vietpharma.com
Hotline: 090.970.9288